Üniversitemizde Öğrencilerimize Yönelik Burslar

YKS sonucunda Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı (Örgün), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programını (Örgün), Süt ve  Ürünleri Teknolojisi Programını (Örgün) ilk yerleştirmede (Ek kontenjan yerleştirme hariç) en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye, Üniversite’nin anlaşmalı olduğu kurum tarafından imzalanan, Mesleki Eğitime Destek Protokolü kapsamında Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalmak şartı ile eğitim-öğretim yılı süresince 9’ar ay olmak üzere KYK yurt ücretleri ile 9 aylık 450 TL tutarında öğrenim bursu ödenecektir. 

İlgili burslar önlisans öğrencileri için iki, lisans öğrencileri için 5 yıl sonunda kesilecektir.  Burslar karşılıksızdır.  Ayrıca burslu programdan 2,50 AGNO ile mezun olan tüm öğrencilere şirket/kurum tarafından iş garantisi verilir.  Burslu programa yerleştirilenler Yüksekokul bünyesinde program değiştirdikleri takdirde burs haklarını kaybederler.  Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir.  Öğrencinin bursunun devam etmesi için alttan dersinin olmaması ve dönem not ortalamasının 3,00 ve üzerinde olması gerekmektedir.  Bursu almaya hak kazanan öğrencinin gelir getiren başka bir işte çalışmıyor olması, başka kaynaklardan burs (KYK'dan alınan öğrenim kredisi dışında) almıyor olması gerekmektedir. 

Ayrıca her eğitim-öğretim dönemi için 400 öğrenciye ücretsiz yemek bursu ile 100 öğrenciye kısmi zamanlı çalışma bursu sağlanmaktadır. Kısmi zamanlı çalışma haftalık maksimum 7,5 saat ve aylık toplam 30 saati aşmayacak şekilde yapılan çalışmadır. Bu çalışmalar yine üniversite birimlerinde öğrencilerimizin ders saatlerine uygun şekilde ayarlanmakta olup, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için aylık brüt 426,33 TL ödeme yapılmaktaydı. 2021-2021 eğitim-öğretim yılı ödemeleri mevcut bütçe koşulları ve yönetmenlikler çerçevesinde belirlenip ilan edilmektedir.